Haleellaa Wallagga Bahaatti raawwate hordofee, dallansuu hawaasaa uumame, hiriirri mormii gaggeeffame.DECEMBER 6, 2022Finfinnee, Mudde 6/2022-Haleellaa tibbana Naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa keessatti raawwatame, kan jiraattonni hidhattoota Faannoo naannoo ollaa Amaaraa irraa dhufan haleellicha raawwachuun ittiin himatan lubbuu namoota heddu dhabamsiisuun kumaatama qe’ee irraa buqqiseera.Ajjeechaawwan kunneen Oromoota biratti dheekkamsa ummataa kan uuman yoo ta’u, aktivistoota fi fayyadamtootni miidiyaa hawaasaa mufannaa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa jiranis haleellaa irra deddeebiin Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun mormii isaanii dhageessisaniiru