Yeroo Addunyaan Covid-19 waliin lolaa egaltee jirtuutti Maddaa Dhukkicha Moo Dawaa Barbaaduutu Dursa kennamuufi qabaa?

FB_IMG_1587758773257

Chaayinaan qorannoo koronaavaayirasii didde

Image caption: Namoonni siyaasaa Chaayinaan akka qoratamtu gaaffii dhiheessaa turan

Chaayinaan garee qorannoo idil-addunyaa walaba ta’eefi madda koronaavaayirasii qorachuuf yaada dhiheesse fudhachuu didde.

’Qorannoon akkanaa fedhii siyaasaa qaba’ jechuun Ambaasaaddarri Itti – aanaa Chaayinaa Landan jiran BBC’tti himan.

Kuni, sochi ittisa vaayirasichaa irraa gara xiyyeeffannoo gara biraatti geessa jedhan.

Jalqabumaa eegalee tatamsa’ina koronaavaayirasiin walqabatee iftoominni Chaayinaa gaaffii keessa kan gale ture.

‘’Gareen qorattoota walabaa fedhii siyaasaan eegale. Amma vaayirasicha lolaa jirra. Amma maaliif xiyyeeffannoo keenya gara qorannootti geessina,’’ jedhan Chen Wen.

‘Kuni xiyyeeffannoo qofa osoo hin taane humna ittisa koronaavaayirasiirra oolchineyyuu kallattii biraatti geessa,’ jedhan.

Durumaa himannaan Chaayinaarratti eegale ‘’loogummaarraa’’ kan maddedha jedhan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s