Tarii carraan bara Chaartarii sun ammas mudachuu malaa?

Dureen dhaaba kanaa akka jedhaniitti erga gara biyyaatti deebi’anii waggoota lamaan darbaniif akkuma bara Chaartarii sana dhiibamaa jiraachu himu.

Kanaafii gaaffii dhaabichi tarii akkuma bara Chaartarii sana filannoo baranaa keessaa bahuu danda’aa? jechuun gaafatamaniif, Obbo Daawud akkas jedhan:

”Bara Chaartarii ABO’n Oromiyaa keessatti deeggaraa hin qabu jedhanii chartara seensisan. Yeroo gabaabaatti filannoon yaalii gaggeeffamee % 94n mo’ate. Finfinnee keessatti barcuma 12 ol argate. Kun isaan rifachiise.”

Booda ”waajjira cufuu, deeggartootatti dhukaasuu, hidhuu, bakka waraanni jirutti haleeluun shororkaa uumaa turan. Waraanni kaampii akka galu waliigalame. Mootummaan Eertiraa fi ambsaadarri Ameerikaa bakka jiraniitti, tole jennee mooraatti deebisnaan ammoo didanii lola banan,” jedhan Obbo Daawud.

Kanumaan warri as jirtan biyyaa bahaa, kaan silaa lola seenani jechuun humnaan dhiibamnee biyyaa baane jedhan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s