Seenaa uummata Oromoo

seenaa Uumaata Oromoo jalaati ibsaamu kan danda’uu dhimma seena Oromoofi Gootota oromoo qofa. Kunis dhalloonni dhufu barnoota akka argaatufidha.